strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Zgłoś usuniecie drzewa nowe przepisy od 17 czerwca 2017 r.
2017-06-19

ZGŁOŚ USUNIĘCIE DRZEWA
Nowe przepisy od 17 czerwca 2017 r.

 
17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zmiany wprowadza
ustawa z 11.05.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. poz. 1074).
 
Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:
 
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
b) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
c)   50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
 
Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte, oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (druk dostępny w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, pok. nr 24 - I piętro oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem  
http://www.tyczyn.pl/).
 
W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia urzędnik dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że organ nie wniesie sprzeciwu. 14 dni to czas na wydanie decyzji, do którego doliczyć trzeba jeszcze czas na jej doręczenie. Przepisy wyraźnie określają, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej albo dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Nowelizacja wprowadza bowiem możliwość wydania przed upływem 14-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Po dokonaniu zgłoszenia nie można za długo zwlekać z usunięciem drzewa.
W przypadku bowiem nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez urzędnika konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
 
Gmina może wnieść sprzeciw do wycinki drzewa w przypadku lokalizacji drzewa:
a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
c) na terenach objętych formami ochrony przyrody (w parku narodowym, w rezerwacie przyrody, w parku krajobrazowym, na obszarze chronionego krajobrazu, na obszarze Natura 2000),
d) spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 40 ust. 3 u.o.o.p. (uznanie za pomnik przyrody).
 
 Gmina wnosi sprzeciw:
a) jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
b) w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia (gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w przepisach, organ nakłada postanowieniem obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni).
 
Nowe przepisy mają ograniczyć usuwanie drzew na cele budowy związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie
ustawy z 07.07.1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa. Nowe prawo przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie przydrożnym. Wyjątek stanowić będą gatunki topoli.
Uwaga: Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.
Ponadto informujemy, że w pozostałych przypadkach usuwania drzew z nieruchomości znajdujących się we władaniu innych podmiotów lub usuwania drzew przez osoby fizyczne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej (wniosek dostępny w Urzędzie Miejskim w Tyczynie, pok. nr 24 - I piętro oraz na stronie internetowej Urzędu pod adresem  
http://bip.tyczyn.pl/).
Zezwolenie na usunięcie drzew wciąż jest niezbędne w przypadku:
 
- rolników (z wyjątkiem usuwania drzew nie związanych z prowadzoną działalnością w branży rolniczej),
- osób użytkujących nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym,
- spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych,
- użytkowników ogrodów działkowych,
- osób dzierżawiących nieruchomości,
- osób których nieruchomości znajdują się w ich wieczystym użytkowaniu,
- drzew – pomników przyrody zlokalizowanych na prywatnych nieruchomościach,
- drzew stanowiących własność osób fizycznych, usuwanych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- drzew usuwanych w celu przywrócenia gruntów do użytkowania  innego niż rolnicze,
- przedsiębiorców i podmiotów gospodarczych.
Niezależnie od tego, czy istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew, jeśli w zasięgu oddziaływań prac związanych z wycinką drzew lub krzewów stwierdzono bytowanie gatunków chronionych, wykonując te prace należy przestrzegać zakazów zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 16 grudnia 2016r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016r. poz. 2183). Pamiętajmy, że ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego mieszkańca, dlatego też prosimy o rozważne podejmowanie decyzji w sprawie wycinki. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na obecność zwierząt bytujących w koronie drzew i krzewów usuwanych, ale także rosnących w bliskim sąsiedztwie.
Zaleca się aby usuwanie drzew i krzewów dokonywać poza okresem lęgowym ptaków, czyli od połowy października do końca lutego.
 
 
 
Opr. Na podstawie ustawy o ochronie przyrody
J.Kalembkiewicz

 

 

Czytano: 6491 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p grudzień 2019 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.