strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA
2020-10-13
 
Tyczyn, dnia 13 października 2020 roku

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowościach Hermanowa
i Kielnarowa Gmina Tyczyn
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI.148.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 28 lutego 2020r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowościach Hermanowa i Kielnarowa Gmina Tyczyn, obejmującej teren położony w południowej części Gminy Tyczyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 20 października do 10 listopada 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn w godzinach pracy Urzędu.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie pod adresem: https://bip.tyczyn.pl/.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. w sali Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn o godzinie 12:00.
Dyskusja publiczna zostanie przeprowadzona z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283, z późn. zm.), ww. projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: tyczyn@tyczyn.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 listopada 2020 r.
 
Burmistrz Tyczyna
w/z Burmistrza
mgr Anna Fil
Sekretarz Gminy
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna z siedzibą w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby; 
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;
 6. podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Burmistrza Tyczyna oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;
 7. przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;
 1. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 2. przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;
 3. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
 5. informuje się o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługujące osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
 
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie:
 • listownie na adres Urzędu Miejskiego w Tyczynie:
 • telefonicznie 17 2219310
 • e-mailowo: daneosobowe@tyczyn.pl
 
Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 18 w Tyczynie.
Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl w zakładce „Obwieszczenia” oraz w siedzibie Administratora.
 

 

Czytano: 99 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p październik 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.