Komisje Rady Miejskiej
strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Komisje Rady Miejskiej
Przy Radzie Miejskiej działają komisje stałe. Pracami komisji kierują przewodniczący komisji wybrani przez Radę Miejską w Tyczynie. Komisje obradują na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących komisji, zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie. Opinie i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
Obecnie przy Radzie Miejskiej działa 5 komisji stałych:
    Komisja Rewizyjna
    Komisja Oświaty Kultury i Zdrowia
    Komisja Finansów i Gospodarki
    Komisja Infrastruktury i Środowiska
    Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr II.4.24 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 maja 2024 r.
Przewodnicząca: Genowefa Szawara
Członkowie:
Arkadiusz Gałek
Dominik Gorzynik
Piotr Pałka
Paweł Ziaja
Zadania Komisji Rewizyjnej:
  • kontrolowanie działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy,
  • opiniowanie wykonania budżetu gminy,
  • występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.
 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI FINANSÓW I GOSPODARKI
Komisja Finansów i Gospodarki powołana została Uchwałą Nr II.4.24 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 17 maja 2024 r.
Przewodniczący: Piotr Pałka
Członkowie:
Arkadiusz Gałek
Jadwiga Mendoń
Waldemar Ochędowski
Karolina Rabczak
Grzegorz Sołek
Jacek Witek
Zadania Komisji Finansów i Gospodarki dotyczą sprawy związanych z dochodami i wydatkami gminy, gospodarką komunalną i mieszkaniową, administracją samorządową oraz rolnictwem, leśnictwem
i infrastrukturą wiejską, w szczególności obejmują:
  • opiniowanie projektu budżetu gminy oraz sprawozdań z wykonania budżetu,
  • opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat będących w gestii gminy,
  • opiniowanie spraw związanych z rozwojem infrastruktury w gminie, w tym zwłaszcza budowy inwestycji komunalnych oraz planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.
 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
Komisja Infrastruktury i Środowiska powołana została Uchwałą Nr II.4.24 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 maja 2024 r.
Przewodniczący: Paweł Ziaja
Członkowie:
Adam Borowiec
Marcin Kaplita
Waldemar Ochędowski
Zdzisław Prokop
Karolina Rabczak
Grzegorz Sołek
Jacek Witek
Do zakresu działania Komisji Infrastruktury i Środowiska należą sprawy związane z: infrastrukturą drogową, sanitarną, zaopatrzeniem w wodę, gospodarką odpadami, stany klęskowe i ochroną środowiska.
 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI OŚWIATY KULTURY I ZDROWIA
Komisja Oświaty, Kultury i zdrowia powołana została Uchwałą Nr II.4.24 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 17 maja 2024 r.
Przewodnicząca: Jadwiga Mendoń
Członkowie:
Adam Borowiec
Marcin Kaplita
Zdzisław Prokop
Paweł Rak
Zadania Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia dotyczą spraw związanych z oświatą i wychowaniem, kulturą i sztuką, ochroną zdrowia, opieką społeczną, kulturą fizyczną oraz bezpieczeństwem publicznym, w szczególności obejmują opiniowanie spraw dotyczących: oświaty i wychowania, pomocy społecznej, a także systemu dotacji na cele społeczne, promowanie rozwoju kulturalnego, sportu i rekreacji, bieżące opiniowanie spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym.
 
SKŁAD I ZADANIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji powołana została Uchwałą Nr II.4.24 Rady Miejskiej w Tyczynie
z dnia 17 maja 2024 r.
Przewodniczący: Paweł Rak
Członkowie:
Dominik Gorzynik
Genowefa Szawara
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpoznaje wniesione skargi, wnioski i petycje i przedstawia Radzie wraz z wnioskami w zakresie rozstrzygnięcia.
 
 
 
 
 
 

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.