strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA TYCZYNA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn.
2022-12-20
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA TYCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości
Kielnarowa Gmina Tyczyn


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII.264.21 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 29 lipca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2/2021 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa Gmina Tyczyn, obejmującego teren położony w północno - wschodniej części Gminy Tyczyn, pomiędzy granicą administracyjną gminy a drogą powiatową nr 1400R, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 grudnia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w pokoju nr 18 lub 19, w godzinach pracy Urzędu.


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) jest dostępny również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tyczynie pod adresem: https://bip.tyczyn.pl/


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 stycznia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie - w Sali Konferencyjnej o godzinie 10:00.


Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), ww. projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.


Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: tyczyn@tyczyn.pl lub za pomocą platformy ePUAP z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lutego 2023 r.


 
Burmistrz Tyczyna   
mgr inż. Janusz Skotnicki
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna z siedzibą w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn.


2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.


3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa;


4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby; 


5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów;


6) podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Burmistrza Tyczyna oraz załatwienie inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem sprawy;


7) przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;


8) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;


9) przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;


10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;


11) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,


12) informuje się o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługujące osobie, której dane dotyczą, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Tyczynie:
- listownie na adres Urzędu Miejskiego w Tyczynie:
- telefonicznie 17 2219310
- e-mailowo: daneosobowe@tyczyn.pl


Możliwy jest również kontakt osobisty w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 18 w Tyczynie. Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Pełny zakres informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.bip.tyczyn.pl w zakładce „Obwieszczenia” oraz w siedzibie Administratora.

 

Czytano: 2265 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p marzec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.