strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
LGD LIDER Dolina Strugu ogłasza nabór wniosków NR 2/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
2023-03-09
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2023 z dnia 8 marca 2023 r.
 
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
 
w zakresie

 Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD
 
1. Termin składania wniosków: od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia  2023 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.
 
2. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-020 Tyczyn ul. Kościuszki 8, (budynek OST – II piętro)


3. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem oraz kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).
 
 
4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:
 
–  Premia
Pomoc wypłacana jest w  dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości 80% kwoty pomocy, druga transza w wysokości 20% kwoty pomocy.
Intensywność wsparcia:
–  nie dotyczy (premia)
Limit dostępnych środków w ramach naboru:
 83 039,63 EUR (332 158,52 zł)[1]
Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy – 50 000 zł
5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:
 
  1. Podejmowanie działalności gospodarczej  (§2 ust. 1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) w ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :
 
Cel ogólny 2: Wsparcie rozwoju gospodarczego poprzez działania innowacyjne i proekologiczne.
Cel szczegółowy 2.1:Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze LGD .
Przedsięwzięcie  2.1.2: Podejmowanie działalności gospodarczej na obszarze LGD
Wskaźnik rezultatu : Liczba nowo utworzonych miejsc pracy
Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa
 
Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie:  roboty budowlane mające na celu stworzenia miejsc pracy, doposażenie działalności gospodarczej  i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).
 
 
6.  Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być podmiot o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
– osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą
7. Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym
w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 15 pkt,
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.
8. Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 55 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 15 pkt.
9. Wymagane dokumenty
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.
10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:
http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-2
 
oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.
 
Pozostała dokumentacja dotycząca naboru :
Załącznik nr 1 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki,
Załącznik nr 2 – Karta oceny zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
Załącznik nr 3 – Karta oceny wg lokalnych kryteriów oceny w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej,
Załącznik nr 4 – Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016 – 2022 (pdf),
Załącznik nr 5 – Procedury wyboru i oceny operacji w trybie konkursowym.
Załącznik nr 6 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
Załącznik nr 7 – Klauzula RODO.
 

[1] alokacja przeliczona jest na PLN po umownym kursie 1 EURO = 4 PLN, w momencie zawierania umów przyznania pomocy, kwoty wnioskowanej/przyznanej pomocy, które wyrażone są w PLN, będą przeliczane na wartość w Euro po obowiązującym bieżącym kursie i różnica kursowa będzie miała wpływ na wysokość alokacji wyrażonej w PLN)

 

Czytano: 2116 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p marzec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.