strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Spotkanie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn
2024-02-27
Spotkanie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn
 
6 lutego br. w sali narad Urzędu Miejskiego w Tyczynie odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn. W spotkaniu uczestniczyli:
- Burmistrz Tyczyna Pan Janusz Skotnicki
- Dyrektor Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku Pan Witold Kozubal
- inspektor Urzędu Miejskiego w Tyczynie Pani Joanna Kalembkiewicz
- Przewodniczący Zarządu Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Rzeszowie Pan Jan Nowak
- Sołtys wsi Borek Stary Pan Stanisław Wojturski
 - zaproszeni delegaci.
Przyjęty jednogłośnie porządek obrad zawierał: wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia, wyłożenie do wglądu protokołu z poprzedniego zgromadzenia, sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2023, dyskusję nad sprawozdaniem, udzielenie Zarządowi absolutorium i przyznanie nagród dla Zarządu za rok 2023, wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2028, przedstawienie planu pracy i budżetu na rok 2024, dyskusję nad planem pracy i budżetem, podjęcie Uchwały nr 1/24 (wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2024-2028), Uchwałę nr 2/24 (zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych i rzeczowych oraz udzielenia absolutorium Zarządowi GSW Tyczyn, uchwalenie planu i budżetu na 2024 r. wysokości nagród dla członków zarządu, pozostania w strukturach Związku, powierzenia Związkowi prowadzenia gospodarki finansowej, organizowania i prowadzenia robót, umarzania nieściągalnych składek i odsetek), wolne wnioski i zapytania.
Burmistrz Tyczyna Pan Janusz Skotnicki podziękował za zaproszenie na Walne Zgromadzenie, poinformował o zwiększeniu wysokości dotacji dla gminnej Spółki Wodnej Tyczyn na częściowe pokrycie kosztów utrzymania urządzeń melioracyjnych – przyznana dotacja na rok 2024 wynosi 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych).
Dyrektor RZSW Pan Witold Kozubal złożył podziękowania dla Burmistrza Tyczyna za pełne zrozumienie problemów związanych z działalnością spółki wodnej i tak bardzo duże wsparcie finansowe. Kolejno Dyrektor Związku udzielił informacji na temat wykonanych prac konserwacyjnych na terenie GSW stwierdzając, że tak wysoki procent wykonania możliwy był dzięki dotacjom otrzymanym z Urzędu Miejskiego w Tyczynie i Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Kolejno rozpoczęto dyskusję i następnie na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Joanny Kalembkiewicz Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie zarządowi absolutorium za rok 2023. W kwestii wyboru Zarządu GSW Tyczyn na kadencję 2024-2028 pozostawiono Zarząd w dotychczasowym składzie, Komisję Rewizyjną na kadencję 2024-2028 pozostawiono w dotychczasowym składzie.
Uchwalono jednogłośnie składkę minimalną (świadczenie minimalne) dla wszystkich sekcji 40 zł oraz stawkę z 1 ha gruntów zmeliorowanych na sekcji Borek Stary i Tyczyn 70 zł.
Charakterystykę realizacji zadań za 2023 rok zawiera Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn, w którym dokonano analizy planu konserwacji melioracji szczegółowych w 2023 roku. Uchwalony budżet przez walne zgromadzenie delegatów w roku ubiegłym zapewniał wykonanie planu rzeczowego w wysokości 43 % tj. na ogólną ilość 8 065 mb rowów melioracyjnych przyjęto do planu 3 500 mb rowów.
 
 
 
Realizacja przyjętego planu konserwacji na poszczególnych sekcjach przedstawia się następująco:
1. Borek Stary na 3 295 mb rowów melioracyjnych przyjęto do planu 1 300 mb a wykonano 2 515 mb, stanowi to 76 % ogólnej ilości rowów.
2. Tyczyn na 4 770 mb rowów melioracyjnych przyjęto do planu 2 200 mb a wykonano 3 390 mb, stanowi to 71 % ogólnej ilości rowów.
Ogółem na 8 065 mb rowów melioracyjnych konserwacją objęto 5 905 mb co stanowi 73 % ogólnej ilości rowów.
Przekroczenie planu konserwacji urządzeń melioracji wodnych możliwe było dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego w Tyczynie w kwocie 10 000,00 zł. Umowa dotacji podpisana została w dniu 08.02.2023 r. pomiędzy Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Rzeszowie z/s w Trzebownisku, reprezentowanym przez: Dyrektora Związku – Pana Witolda Kozubal a Gminą Tyczyn reprezentowaną przez: Burmistrza Tyczyna – Pana Janusza Skotnickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tyczyn – Pani Barbary Matuła.
Z powyższej dotacji dofinansowano roboty konserwacyjne na sekcjach: Borek Stary 4 000,00 zł, sekcja Tyczyn 6 000,00 zł. Kolejno uzyskano dotację z budżetu Państwa w wysokości 6 200,00 zł. Z powyższej dotacji dofinansowano roboty konserwacyjne na sekcji Borek Stary 1 554,00 zł i sekcji Tyczyn w wysokości 4 646,00 zł. Ogółem na osiągnięte dochody w wysokości 27 529,00 zł dotacje wynoszą 16 200, 00 zł co stanowi 59 % dochodów. Na przeprowadzone roboty konserwacyjne w 2023 r. wydatkowano kwotę 27 825,50 zł, a dochody ze składek członkowskich i dotacji wyniosły 27 529,00 zł.
Na poszczególnych sekcjach realizacja dochodów i wydatków przedstawia się następująco: 
1. Borek Stary na osiągnięte dochody w wysokości 9 505,58 zł wydatkowano 9 605,12 zł.
2. Tyczyn na osiągnięte dochody w wysokości 18 023,42 zł wydatkowano 18 220,38 zł. Uwzględniając powyższe zestawienie należy stwierdzić, że na dzień 31.12.2023 r. na sekcjach Borek Stary i Tyczyn pozostał fundusz w wysokości 296,50 zł.
Ściągalność składek członkowskich na konserwację urządzeń melioracji wodnych na poszczególnych sekcjach wygląda następująco:
1. Borek Stary na plan 4 759,80 zł ściągnięto 3 898,00 zł tj. 82 % planu
2. Tyczyn na plan 10 087,20 zł ściągnięto 7 197,80 zł tj. 71 % planu.
Ogółem na plan 14 847,00 zł ściągnięto 11 095,90 zł tj. 75 % planu.
Ogółem zaległości na Gminnej Spółce Wodnej wynoszą 3 883,20 zł, a nadpłaty wynoszą 132,00 zł.
Zatwierdzono budżet Gminnej Spółki Wodnej Tyczyn na 2024 rok wg uchwalonych stawek na konserwację z 1 ha gruntów zmeliorowanych dla sekcji Borek Stary i Tyczyn 70 zł oraz składki minimalnej (świadczenia minimalnego) dla wszystkich sekcji w wysokości 40 zł. Uchwalono ostateczny termin płatności składek (świadczeń) na konserwację urządzeń melioracyjnych do dnia 30.06.2024 r.
Przypominamy, że zadaniem Spółki jest przede wszystkim podejmowanie działań służących ochronie przeciwpowodziowej, poprzez utrzymywanie w dobrym stanie rowów odwadniających pola uprawne i tereny siedliskowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne. Istotną rolą spółek wodnych jest prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach zmeliorowanych. Ponadto w ramach prac przeprowadzane są następujące czynności: wykoszenie porostu traw na skarpach i w dnie rowów, odmulenie dna rowów i odmulenie przepustów. Związek Spółek Wodnych, który zrzesza m.in. Gminną Spółkę Wodną Tyczyn jest organizacją, która nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 
Opr. Joanna Kalembkiewicz inspektor         

 

Czytano: 409 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.