strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Inwestycje powiatu rzeszowskiego w gminie Tyczyn
2024-03-28
Gmina Tyczyn to jedna z gmin należących do powiatu rzeszowskiego. Na jej terenie znajdują się obiekty pozostające w gestii władz samorządu powiatowego, m.in. szkoła mieszcząca się w zabytkowych murach pałacu rodziny Wodzickich (perełki architektonicznej na skalę całego regionu) oraz Dom dla Dzieci i Młodzieży „Przystań”, mający swoją siedzibę w dawnym hotelu przy ul. Kościuszki w Tyczynie.
 
Działania zrealizowane w gminie Tyczyn to jedynie mały wycinek aktywności władz samorządowych powiatu, który nazywany jest gospodarczym sercem regionu. Jednym z najbardziej dostrzegalnych osiągnięć jest Park Naukowo-Technologiczny Rzeszów-Dworzysko – ewenement na skalę krajową. Dzięki samorządowi zainwestowały w nim światowe koncerny, które docelowo utworzą 4 tysiące miejsc pracy. Liczne inwestycje w obszarze infrastruktury społeczno-oświatowej, modernizowane drogi i mosty sprawiły, że Powiat Rzeszowski wyróżnia się na tle innych powiatów pod względem zakresu i innowacyjności realizowanych przedsięwzięć.
 
Remont oficyny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną 

Na ukończeniu jest inwestycja polegająca na przebudowie oficyny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie i rozbudowaniu jej o łącznik z przeznaczeniem na szkolny internat. Zadanie obejmowało także rozbudowę Zespołu Szkół w Tyczynie o salę gimnastyczną z zapleczem szatniowo-socjalnym, z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu, w tym terenową sceną widowiskową i kaskadową widownią plenerową. W przedsięwzięcie to wpisana jest także budowa: ciągów pieszo-jezdnych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych i autokarów, drogi pożarowej z placem manewrowym, wiaty dla rowerów i wiaty śmietnikowej oraz nasadzenia zieleni. Budynek oficyny wraz z jego rozbudową oraz salą gimnastyczną z częścią szatniowo-socjalną stanowi integralną całość pod względem funkcjonalno-przestrzennym.
 
Remont oficyny Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie oraz rozbudowa szkoły o łącznik i salę gimnastyczną
 
Zespół Szkół w Tyczynie ma swoją siedzibę w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych, tj. w budynku pałacu i pawilonu kompleksu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Tyczynie, który otoczony jest z trzech stron zabytkowym zespołem parkowym.
Budynek oficyny został przeznaczony do remontu i adaptacji na potrzeby internatu tej szkoły. Bursa przewidziana jest dla 32 osób (31 uczniów i jeden wychowawca). W internacie będzie 15 pokoi (11 pokoi dwuosobowych, 3 pokoje trzyosobowe i pokój dla wychowawcy). Jedno z pomieszczeń dla uczniów przystosowane będzie do przebywania w nim osoby niepełnosprawnej. Każdy z pokoi ma łazienkę i przedpokój. W internacie przewidziano również pomieszczenia przeznaczone do wydawania posiłków, a także zmywalnię oraz jadalnię. Jest aneks kuchenny dla uczniów, pokój do cichej nauki oraz inne pomieszczenia towarzyszące (magazyn, pralnia z suszarnią, pomieszczenia porządkowe).
Ze względu na zbyt małą powierzchnię budynku oficyny do tego, by znalazły się w nim wszystkie niezbędne pomieszczenia, zaplanowano rozbudowę przy zachodniej ścianie w postaci trzykondygnacyjnego łącznika, w którym zlokalizowano kotłownię gazową obsługującą zarówno nowo wybudowane budynki, jak i pałac oraz pawilon.
Inwestycja obejmuje też salę gimnastyczną (12 m x 24 m) z zapleczem sportowym składającym się z dwóch zespołów szatniowych z umywalniami i sanitariatami, pokój nauczyciela wychowania fizycznego z sanitariatem oraz sanitariaty ogólnodostępne. Oficyna z łącznikiem i sala gimnastyczna będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które będą miały dostęp do wszystkich kondygnacji ww. budynków dzięki windzie osobowej.
Na realizację części inwestycji dotyczącej budowy sali gimnastycznej Powiat Rzeszowski uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w kwocie 2 630 700 zł. W zakresie dotyczącym przebudowy oficyny oraz rozbudowy o budynek łącznika wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, a także zagospodarowania terenu Powiat Rzeszowski uzyskał zapewnienie finansowania wydatków z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w wysokości około 5 mln zł (zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa oficyny oraz budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą dla Zespołu Szkół w Tyczynie). Umowa z wykonawcą robót budowlanych została podpisana w grudniu 2021 r. Wartość robót zamyka się w kwocie około 20 mln zł.
 
Tyczyńskie innowacje oświatowe
           
Wyjątkowość Zespół Szkół w Tyczynie polega na tym, że w zabytkowym obiekcie, otoczonym parkiem krajobrazowym, działa szkoła kształcąca w innowacyjnych kierunkach, a co najważniejsze – dających szansę na znalezienie zatrudnienia i spełnienie zawodowych planów. Szkoła współpracuje m.in. ze służbami mundurowymi, uczelniami wyższymi, instytucjami społeczno-kulturalnymi. Wspiera swoich uczniów w rozwijaniu zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych. Osoby, które zdecydują się na naukę w Zespole Szkół w Tyczynie, mają do wyboru następujące klasy:
– policyjną – realizowaną we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie;
– o specjalności psychologia w służbach mundurowych;
– informatyczną – cyberbezpieczeństwo;
– o specjalności bezpieczeństwo publiczne – z zajęciami prowadzonymi przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Rzeszowie i wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego;
sportową.
 
Wirtualna strzelnica przy Zespole Szkół w Tyczynie
 
W szkole utworzono wirtualną strzelnicę w ramach programu Strzelnica w Powiecie 2023 dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego (dotacja celowa finansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej). Wartość dotacji ze środków MON to 148 tys. zł. Wkład własny Powiatu Rzeszowskiego wyniósł 352 tys. zł.
Wirtualna strzelnica to multimedialny, przenośny, strzelecki system szkolno-treningowy umożliwiający prowadzenie szkoleń przede wszystkim dla uczniów szkoły w Tyczynie, ale także dla młodzieży uczęszczającej do innych szkół z powiatu rzeszowskiego. Istnieje również możliwość nieodpłatnego udostępniania strzelnicy organizacjom, instytucjom, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom.
W ramach zadania przeprowadzono prace konserwacyjne pomieszczenia dla potrzeb tej strzelnicy wraz z nadzorem inwestorskim; zakupiono multimedialny system szkolno-treningowy oraz potrzebne wyposażenie.
 
Zakup i adaptacja budynku w Tyczynie na Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań
 
Z powodu zmiany obowiązujących przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne było umieszczenie Domu dla Dzieci i Młodzieży w osobnym budynku. W 2020 r. placówka zmieniła swoją siedzibę i obecnie mieści się w Tyczynie przy ul. Kościuszki 26. Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, a jako placówka instytucjonalnej pieczy zastępczej zapewnia kompleksową, całodobową opiekę dzieciom i młodzieży.  Adaptacja budynku (koszt ok. 5,6 mln zł) polegała na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych. Prace przeprowadzono w okresie od lipca do października 2020 r.
W ramach robót ogólnobudowlanych m.in.: dostosowano obiekt  do przepisów przeciwpożarowych, a łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonano ścianki działowe i podwieszane sufity, na części ścian i podłóg położono nowe płytki; zlikwidowano kominek na parterze, wykonano zabudowę aneksu kuchennego; wykonano instalacje: sygnalizacji systemu pożarowego, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, zasilania wentylacji; połączeń wyrównawczych oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym, a także od przepięć atmosferycznych i łączeniowych.
 
 
Plac zabaw obok Domu dla Dzieci i Młodzieży Przystań
 
Przebudowa instalacji sanitarnych obejmowała m.in.: przebudowę instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, przeniesienie istniejącego hydrantu i zamontowanie nowego wraz z dostosowaniem do nowej instalacji hydrantowej, zmianę lokalizacji grzejników oraz klimatyzatorów wewnętrznych i zewnętrznych, zmianę instalacji wentylacji mechanicznej, wykonanie przeglądu i udrożnienia przewodów wentylacji grawitacyjnej.
Dzięki remontowi Dom dla Dzieci i Młodzieży Przystań dysponuje przyjaznymi i funkcjonalnymi wnętrzami, w których dzieci mogą uczyć się, bawić i spędzać czas wolny. Na piętrze budynku znajdują się pokoje sypialne wychowanków z oddzielnymi łazienkami, pokój wypoczynkowy, magazynek odzieżowy, pralnia oraz dyżurka wychowawców. Na parterze jest pokój psychologa i pedagoga, salon z aneksem kuchennym, pomieszczenia administracyjne, kuchnia,  magazynek spożywczy, toalety. Zagospodarowany został później także teren wokół placówki.
 
Drogi
 
Na prośbę burmistrza Tyczyna podaję wykonanie dróg i chodników powiatowych w czasie dwóch ostatnich kadencji.
Wartość inwestycji drogowych w latach 2015–2018 na teranie Gminy Tyczyn wyniosła 14 779 458 zł. Wykonano następujące zadania:
- przebudowa drogi Tyczyn-Hermanowa (7,622 km),
- budowa chodnika w Hermanowej (3,758 km),
- budowa chodnika w Tyczynie – ulice: Mickiewicza, Lasek, Orkana (2,046 km),
- budowa parkingu w Tyczynie – ul. Mickiewicza koło cmentarza,
- przebudowa drogi i budowa chodnika w Borku Starym (0,640 km),
- budowa mostu w Borku Starym koło cmentarza,
- przebudowa drogi i budowa chodnika w Kielnarowej Obszary (2,840 km),
- budowa drogi Kielnarowa Królka – Borek Stary Klasztor (2,310 km).
 
Nowy most w Borku Starym koło cmentarza
 
Wartość inwestycji drogowych w latach 2019–2023 na teranie Gminy Tyczyn wyniosła 8 508 192 zł. Wykonano w tym czasie::
- przebudowę drogi Tyczyn ul. Mickiewicza Lasek – Kielnarowa Królka (5,185 km),
- budowę chodnika Tyczyn Lasek – Kielnarowa Królka (2,400 km),
- przebudowę drogi Borek Stary Klasztor (1,920 km),
- budowę mostu w Borku Starym Klasztor,
- przebudowę drogi w Borku Starym na Borówki (0,950 km).
 
 
Tekst: Łukasz Obara  – radny powiatu rzeszowskiego kadencji 2018-2024,
absolwent kierunku lekarskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego,
lekarz w Centrum Medycznym w Łańcucie
 
 Zdrowych, spokojnych, pełnych optymizmu
oraz wzajemnej życzliwości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy mieszkańcom gminy Tyczyn
radny powiatu rzeszowskiego Łukasz Obara

 

Czytano: 658 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p maj 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.