strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Programy realizowane przez M-GOPS Tyczyn
2024-03-28
Realizacja Programu : „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego:
głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
-  osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).
Uczestnicy Programu mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta w:
  • wyjściu, powrocie lub dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
  • zakupach z zastrzeżeniem czynnego udziału uczestnika Programu,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystania z dóbr kultury,
  • wykonywaniu codziennych czynności. 
Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:
  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności przez osoby niepełnosprawne,
  • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.  
Dane liczbowe:
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2021 – 5 osób z niepełnosprawnością korzystających  z programu. Kwota wykorzystana na realizację programu – 46 399,00 zł
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2022 – 9  osób z niepełnosprawnością korzystających  z programu. Kwota wykorzystana na realizację programu – 284 616,36 zł
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2023 – 18 osób z niepełnosprawnością korzystających  z programu. Kwota wykorzystana na realizację programu – 421 673,90 zł
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 2024 – 27  osób z niepełnosprawnością zapisanych do programu. Kwota przyznana na realizację programu – 715 479,00 zł.
 


 Realizacja projektu : Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn.
Gmina Tyczyn/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie w okresie od 01.08.2021r.  do 31.07.2023r. realizował projekt pt. Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie dla rodzin z terenu Gminy Tyczyn współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Osi Priorytetowej VIII- Integracja społeczna, Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowanego ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wyniosła 546 978,83 zł, z tego wkład własny to 36 000,00 zł a dotacja 510 978,83 zł. Wkładem własnym do projektu były  zasiłki okresowe finansowane ze środków Wojewody oraz zasiłki celowe finansowane ze środków własnych przeznaczone dla uczestników projektu.
Celem głównym projektu była poprawa zaradności i zdolności w przezwyciężaniu  trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczej u rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Cel główny został osiągnięty poprzez  utworzenie  Placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej i pracy podwórkowej  dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym zamieszkujących na terenie ROF ( Gminę Tyczyn). W ramach  pracy  Placówki Wsparcia Dziennego wsparciem zostało objętych 30 dzieci oraz 32  rodziców.  Wsparcie  dla dzieci  odbyło się  poprzez : zapewnienie opieki i wychowania, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, zajęcia plastyczne rozwój zainteresowań, działania animacyjne i socjoterapeutyczne jak też i poprzez atrakcyjne warsztaty zajęcia i konsultacje. Ponadto dzieci brały udział  w warsztatach z kompetencji w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, w zajęciach z terapii pedagogicznej, w zajęciach z psychologiem, w zajęciach psychokorekcyjnych, w warsztatach z zakresu kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się. Wsparcie dla rodziców odbyło się poprzez przeprowadzenie tj. indywidulanych konsultacji dla rodziców, samopomocowej grupy wsparcia, zajęć z psychologiem, warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów edukacyjno- profilaktycznych w zakresie problemu alkoholowego, warsztatów z prowadzenia gospodarstwa domowego, warsztatów motywacyjnych. W ramach projektu została doposażona Placówka wsparcia dziennego poprzez  zakup materiałów biurowych i plastycznych na zajęcia plastyczne, zakup pomocy terapeutycznych, zakup sprzętu sportowego, zakup zabawek edukacyjnych, zakup laptopów z oprogramowaniem, zakup zestawów do kodowania, zakup segmentów  szkolnych, stołów i krzeseł. Dzieci z Placówki wsparcia dziennego wraz z rodzicami wzięły udział w wyjazdach integracyjnych i integracyjno edukacyjnych w roku 2022r. do Zamościa i Sandomierza, natomiast w roku 2023r. do Krakowa  i Bieszczady. Obecnie  Gmina Tyczyn/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyczynie w ramach zachowania trwałości ww. projektu zapewnia nabór ciągły  kandydatów  do udziału w zajęciach w placówce.
 

 

Czytano: 1491 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.