strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt
2018-05-25
,,Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę’’
( art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt –
 t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1840)
 
Od 19 kwietnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ochronie zwierząt. Jak zakłada Ministerstwo Sprawiedliwości, razem ze zmodyfikowanym Kodeksem karnym, mają one zapobiec znęcaniu się nad zwierzętami oraz ich uśmiercaniu.
Najważniejsze zmiany dotyczą zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami, za ich zabicie grozi 3 lata więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwem nawet 5 lat. Sprawca będzie też musiał  zapłacić od 1000 do 100 tys. nawiązki na cel związany z ochroną zwierząt. Ustawa została przyjęta niemal jednogłośnie i uwzględnia wiele sugestii organizacji, których celem jest dobro zwierząt.
 
W nowelizacji  projektodawca zaproponował między innymi:
– zwiększenie górnej granicy kary za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z obecnych 2 do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast w przypadku znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem z dotychczasowych 3 do lat 5;
– obligatoryjne orzekanie przez sąd nawiązki w wysokości od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł. (nawiązki przekazywane będą na cele związane z ochroną zwierząt);
– oblig0atoryjny zakaz posiadania wszystkich zwierząt lub określonej kategorii zwierząt (np. tylko zwierząt domowych)  wobec osób, które popełniły przestępstwo z art. 35 ust 2 ustawy a więc działały ze szczególnym okrucieństwem.  W przypadku braku znamion szczególnego okrucieństwa zakaz posiadania zwierząt będzie jak dotychczas fakultatywny.
„Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.”
– obligatoryjny zakaz wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, działalności lub czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt wobec osób, które popełniły przestępstwo z art. 35 ust 2 ustawy, a więc działały ze szczególnym okrucieństwem. 
– wydłużenie czasu, którego będzie dotyczył zakaz posiadania zwierząt i zakaz wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności związanych z wykorzystywaniem zwierząt z dotychczasowych 10 do lat 15 „Zakazy wymienione w ust. 3a-4a orzeka się w latach, od roku do lat 15”
– znowelizowana Ustawa przewiduje możliwość orzekania zakazu posiadania zwierząt w razie warunkowego umorzenia postępowania, co wg projektodawcy ma na celu lepszą ochronę ich praw:
„Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2.”
– ustawa uwzględnia również uzupełnienie Kodeksu Karnego  na okoliczność nieprzestrzegania zakazów orzeczonych na podstawie Ustawy o ochronie zwierząt. W takiej sytuacji osoba, przeciwko której toczy się postępowanie, będzie mogła zostać za to skazana na karę do trzech lat pozbawienia wolności
Ponadto nowa ustawa zakłada:
– wprowadzenie całkowitego zakazu trzymania psów na łańcuchach począwszy od 1 sierpnia 2020 roku, a w okresie przejściowym – wydłużenie łańcucha do 5 metrów
– nowe  definicje: między innymi psa rasowego oraz kota rasowego w celu wyeliminowania pseudohodowli oraz innych opisanych poniżej, w tym kolczatki i kojca:
– rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami i uściślenie ich definicji:
– w nowelizacji ustawy projektodawca zawarł także  punkt dotyczący całkowitego zakazu transportu żywych ryb i przetrzymywania ich bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie, wskazując że transport lub przetrzymywanie ryb w warunkach uniemożliwiających oddychanie jest zachowaniem  niehumanitarnym i karygodnym.
– doprecyzowanie wytycznych dotyczących trzymania psów w kojcach:
„ Kto utrzymuje psa w kojcu, ma obowiązek zapewnić zwierzęciu o wysokości w kłębie:
1) poniżej 50 cm – powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 9 m²;
2) pomiędzy 51 cm, a 65 cm – powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 12 m²;
3) powyżej 66 cm – powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 15 m².
„Kto utrzymuje w kojcu więcej niż jednego psa, ma obowiązek zapewnić pierwszemu psu powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 12 m² oraz każdemu kolejnemu psu powierzchnię kojca wynoszącą nie mniej niż 4 m².”
„Kto utrzymuje psa w kojcu lub na innej otwartej przestrzeni, znajdującej się w obrębie terenu prywatnego, ma obowiązek zapewnić zwierzęciu ocieploną budę lub inne pomieszczenie chroniące przed warunkami atmosferycznymi.”
„Zwierzęciu domowemu utrzymywanemu w kojcu należy co najmniej dwa razy dziennie zapewnić możliwość ruchu poza kojcem.”
– wprowadzenie zakazu handlu produktami pozyskanymi ze zwierząt domowych
„Zabrania się nabywania lub zbywania produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze zwierząt domowych.”
– doprecyzowanie kwestii związanych ze sprzedażą zwierząt domowych
„Zabrania się:
1) organizowania i uczestniczenia w konkursach, loteriach, aukcjach lub licytacjach, w których zwierzę domowe stanowi nagrodę, jest przedmiotem loterii, aukcji albo licytacji;
2) prowadzenia egzekucji ze zwierząt domowych;
3) sprzedaży i nabywania rzeczy i dóbr niematerialnych w przypadku, gdy zwierzę domowe jest nieodpłatnie przekazywane wraz ze sprzedawaną rzeczą lub dobrem.”
– wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach
 „Zabrania się działalności menażerii objazdowych, a także organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt oraz podobnych widowisk lub pokazów, związanych z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych”
– obowiązkowe znakowanie psów na koszt właściciela (czyli ich chipowanie) oraz utworzenie centralnego rejestru zwierząt oznakowanych:
„Psy na obszarze całego kraju podlegają obowiązkowemu oznakowaniu”
„Koty na obszarze całego kraju mogą podlegać oznakowaniu”
„Oznakowania psa dokonują:
1) lekarz weterynarii,
2) osoba, która posiada tytuł technika weterynarii,
3) osoba, która posiada tytuł zootechnika
– świadczący usługi weterynaryjne lub zootechniczne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
„Koszty oznakowania, o którym mowa w ust.1 ponosi posiadacz psa.”
„Tworzy się centralny rejestr zwierząt oznakowanych.”
„Centralny rejestr zwierząt oznakowanych prowadzi Główny Lekarz Weterynarii”
– bezwarunkowo zakazane zostało wystawianie psów, które mają kopiowane uczy lub ogony i w ten sposób są okaleczone:
„Zabrania się uczestnictwa w wystawach kynologicznych psów poddanych zabiegowi przycinania uszu lub ogona (kopiowania).” „Odpowiedzialności z tytułu naruszenia zakazu, o którym mowa w ust.1, podlega właściciel lub opiekun psa.”
z uwzględnieniem okresu przejściowego wprowadzony został również zakaz hodowania zwierząt futerkowych. Właściciele ferm swoją działalność będą mogli prowadzić do 31 grudnia 2018 r.
„Zabrania się chowu i hodowli zwierząt, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007r.133.921, z późn. zm.) z wyjątkiem królika (Oryctolagus cuniculus) hodowanych w celu pozyskiwania z nich futer”.
– zmodyfikowany został także zapis dotyczący uboju rytualnego.
„Zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim nieodwracalnym pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. ’’
„3a.Wymogów określonych w ust. 1 i 3 nie stosuje się przy poddawaniu zwierząt szczególnym sposobom uboju przewidzianym przez obrządki religijne związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby wyłącznie jej członków, zwanego dalej ubojem rytualnym.”
„3b.W przypadku, o którym mowa w ust. 3a nie zezwala się na stosowanie systemów krępujących bydło przez umieszczenie w odwrotnym położeniu lub w dowolnym innym nienaturalnym położeniu.”
 
 
 
 
 
 
Opracowała Joanna Kalembkiewicz na podstawie :

projekt zmiany ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (Druk nr 1509) http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-751-2017/$file/8-020-751-2017.pdf
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/0AFAA24326407E75C1258236004F8156/%24File/2260.pdf
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1735902,2,nowelizacja-ustawy-o-ochronie-zwierzat-musi-cieszyc.readhttp://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/slask/a/psy-juz-nie-na-lancuchu-czy-nowelizacja-poprawi-ich-los-wideo,12560640/
http://www.infor.pl/prawo/gmina/abc-gminy/766184,2,Zakaz-trzymania-psa-na-lancuchu-i-wiele-innych-projekt-rewolucyjnych-zmian-w-ochronie-zwierzat-cz-I.html

 

 

Czytano: 3219 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p czerwiec 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ]
Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.