strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2021 roku
2020-12-23
INFORMACJA
DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY TYCZYN
o sposobie postępowania z odpadami komunalnymi w 2021 roku
 
Usługę odbioru odpadów świadczy TRANSPRZĘT Sp. o.o. sp.k.
 
  1. GMINNY SYSTEM ODBIORU ODPADÓW OBEJMUJE WYŁĄCZNIE WŁAŚCICIELI NIRUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, sklepy, zakłady usługowe, lokale gastronomiczne, szkoły, itp.) – zobowiązani są do zawarcia indywidulanych umów z przedsiębiorącą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tyczyn. 
 
  1. OPŁATY ZA ODPADY
W dniu 19 lipca 2019 r. sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wprowadziła obowiązek segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców, a rada gminy jest zobowiązana uchwalić stawkę opłaty za odbiór odpadów segregowanych czyli tzw. stawkę podstawową oraz stawkę podwyższoną, która wynosi nie mniej niż dwukrotność wysokość i nie więcej niż czterokrotność wysokość stawki podstawowej. Stawka podwyższona jest naliczana mieszkańcom, którzy nie wywiązują się z obowiązku segregacji odpadów.
 
Wobec powyższego od stycznia 2021 roku wszyscy mieszkańcy gminy Tyczyn mają obowiązek segregować odpady, a osoby które dotychczas miały złożone deklaracje na odpady niesegregowane w terminie od 2 stycznia 2021 r. do 10 lutego 2021 r. są zobowiązani złożyć nowe deklaracje.
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy rada gminy w drodze uchwały ma obowiązek zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne we własnym kompostowniku przydomowym.
     Wobec konieczności dostosowania prawa lokalnego do przepisów krajowych oraz uwzględniając wzrost ilości wytwarzanych odpadów, za które gmina od 1 stycznia 2020 r. zobligowana jest rozliczać się od 1 tony faktycznie odebranych odpadów, a nie na podstawie opłaty ryczałtowej jak odbywało się to w ubiegłych latach, Rada Miejska w Tyczynie w dniu 30.11.2020 r. podjęła uchwałę w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami, które od 1 stycznia 2021 r. będą wynosić:     
  • 25,00 zł od osoby na miesiąc za odpady segregowane,
  • zwolnienie tj. pomniejszenie opłaty o 5,00 zł od osoby na miesiąc z tytułu posiadania kompostownika i kompostownia  nim bioodpadów,
  • 60,00 zł od osoby na miesiąc w przypadku braku segregacji (kara).
 
Właściciele nieruchomości którzy chcą skorzystać z ulgi za posiadanie kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów od stycznia 2021 r. muszą złożyć nowe deklaracje w terminie od 2 stycznia do 10 lutego 2021 r. Składając deklaracje w terminie do 10 marca 2021 r., ulga będzie obowiązywała od lutego i analogicznie ulga będzie naliczana w kolejnych miesiącach. Mieszkaniec który zadeklaruje posiadanie kompostownika jest zobowiązany kompostować w nim wszystkie bioodpady wytworzone na  nieruchomości.
 
Kompostownikiem może być pryzma, drewniana skrzynia, plastikowe bądź metalowe pojemniki zapewniające swobodny dostęp powietrza do kompostu lub płyta gnojownika.
Posiadanie przydomowego kompostownika będzie podlegało kontroli. W przypadku stwierdzenia nieposiadania przydomowego kompostownika, bądź niekompostowania w nim wszystkich bioodpadów wytworzonych na nieruchomości lub uniemożliwienie osobie uprawnionej przeprowadzania kontroli, w drodze decyzji nastąpi utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. WYPOSAŻENIE NIERUCHOMOŚCI W POJEMNIKI/WORKI 
Mieszkaniec ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w worki/pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich w należytym stanie porządkowym i technicznym. Worki o minimalnej pojemności 60 l można zakupić w dowolnym sklepie oferującym tego typu artykuły (mogą być bez logo Firmy). Niezależnie od tego Firma TRANSPRZĘT Sp. z o.o. sp.k. dostarczy worki na odpady do sklepów na terenie gminy.
Worki/pojemniki muszą być oznaczone kodami kreskowymi, które mieszkańcy otrzymali na 2021 rokKody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich przekazywać innym osobom zwłaszcza nie objętym systemem gospodarowania odpadami. 
 
4. GDZIE ODDAWAĆ ODPADY PROBLEMOWE? 
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - będą odbierane 2 razy w roku w ramach obwoźnej zbiórki zgodnie z harmonogramem. 
Zużyte baterie - można oddać do pojemników, które znajdują się  m. in. w szkołach, w Urzędzie Miejskim w Tyczynie. 
Przeterminowane leki - przekazujemy do pojemnika ustawionego w aptece przy ul. Strażackiej 1  w Tyczynie.
Odpady remontowo-budowlane pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym zakresie, na które nie jest wymagane zgłoszenie lub pozwolenie na budowę są odbierane w miarę potrzeby, po indywidualnym zgłoszeniu do Firmy TRANSPRZĘT  Sp. z o. o. sp.k.  tel. 885-660-011 lub można je zawieść do PSZOK. 
Selektywnie zebrane odpady m. in. wielkogabaryty, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, farby, środki chwastobójcze i owadobójcze, chemikalia można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – ul. Myśliwska 9 w Błażowej czynny w każdą środę od godz. 8.00- 18.00, po okazaniu kodu kreskowego potwierdzającego, że osoba jest objęta systemem zbiórki odpadów na terenie gminy Tyczyn oraz dowodu osobistego.    
 
5. TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikające ze zmiany liczby osób zamieszkujących nieruchomość np. urodzenie dziecka, zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości, nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Termin złożenia pierwszej deklaracji obowiązuje do 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (nowopowstałe budynki mieszkalne, zakup nieruchomości). Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.   
Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny
(od 100 zł do 5 000 zł).

 

Czytano: 3989 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p sierpień 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Wirtualny spacer

Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami
-----
.

-----

-----

-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.