strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
KONTROLE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALYCH Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
2023-12-01
KONTROLE UMÓW NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALYCH
Z NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH
 
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3, art. 4a ust. 1, art. 4d, art. 5 ust. 1 pkt 1, 3, 3b, art. 6 ust. 5a w związku z ust. 1 pkt 2, ust. 1c oraz ust. 5b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2023.1469), Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2011 r. oraz Uchwały Nr XXVIII.190.20 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 23.10.2020 r. ze zm. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego poz. 4269) w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tyczyn, Burmistrz Tyczyna informuje o kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
w zakresie posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych
i okazania dowodów uiszczania opłat za te usługi.
(art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).  
Nieruchomości niezamieszkałe to: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty samochodowe, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, apteki, ośrodki zdrowia, domy kultury itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: jedną, przeznaczoną na cele mieszkalne oraz drugą przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi
    – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot wynajmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.
Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.
Odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych to odpady wytwarzane w wyniku bytności pracowników (np. butelki po wodzie, chusteczki higieniczne,  skórki owoców itp.) w odróżnieniu od odpadów z produkcji/usług, na których odbiór należy zawrzeć odrębną umowę (niepodlegającą kontroli Burmistrza).
Zgodnie z art. 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wytwórcy odpadów komunalnych są obowiązani do selektywnego zbierania wytworzonych przez siebie odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.
  Postanowienia umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości muszą zapewniać odbiór wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie oraz w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1., tj. w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którymi na terenie gminy Tyczyn selektywnie zbiera się:
1) worek/pojemnik niebieski – odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe  z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
2) worek/pojemnik żółty – odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) worek/pojemnik zielony –odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) worek/pojemnik brązowy – bioodpady
5) worek/pojemnik czarny – pozostałe odpady zmieszane.
 
Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.1297) Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców, w celu kontroli wykonywania obowiązków wynikających z ww. ustawy.
 
Jednocześnie przypominamy, że brak aktualnej umowy na odbieranie odpadów komunalnych z odpowiednią firmą będzie skutkować dla przedsiębiorcy:
nałożeniem kary grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 
 
Uwaga:
Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pierwszej kolejności wskazują właściciela nieruchomości jako podmiot zobowiązany do realizacji obowiązków wynikających z ustawy i przepisów prawa miejscowego.
Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy.

 

Czytano: 1650 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p lipiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.