strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE BURMISTRZA TYCZYNA
2020-05-28
 

Tyczyn, dnia 28 maja 2020 r.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA TYCZYNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz uchwały Rady Miejskiej w Tyczynie Nr XIII.87.19 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego w miejscowości Kielnarowa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2019 terenu położonego
w miejscowości Kielnarowa
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie, ul. Rynek 18, 36-020 Tyczyn, w godzinach pracy urzędu, w godzinach pracy urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2020 r. w sali w Centrum Dziedzictwa Kulturowego i Informacji Turystycznej w Tyczynie, ul. Grunwaldzka 29, 36-020 Tyczyn, o godzinie 14.00.
            Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Tyczyna z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2020 r.
            Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) w powiązaniu art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) ww. projekt wykłada się do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
            W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.
                                                                                                                      Burmistrz Tyczyna
                                                                                                                      Janusz Skotnicki
 
 
Uwaga:
W związku z wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii, weszły w życie restrykcje i zalecenia rządowe oraz samorządowe odnośnie m.in. przemieszczania się i korzystania z obiektów oraz przestrzeni publicznej. Zalecono ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie na rzecz wysłania korespondencji drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP.
Jednocześnie informuje się, iż planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych. Mając powyższe na uwadze apeluje się o poszanowanie wszelkich ograniczeń wynikających z tego faktu.
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania planu miejscowego.
1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Tyczyna, 36-020 Tyczyn, ul. Rynek 18. Kontakt z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: daneosobowe@tyczyn.pl lub pisemnie na adres Administratora. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia planu miejscowego i związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z Administratorem. 4. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną. 5. Wnoszącym uwagi  przysługuje, na zasadach przewidzianych w RODO, prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 6. Podanie przez wnoszących uwagi danych osobowych jest obowiązkowe, a odmowa ich podania będzie skutkowała pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.7. W przypadku żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Czytano: 823 razy
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p listopad 2020 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Wirtualny spacer.
Prawo.
Mapa.
Gospodarka odpadami.
-----

-----

-----
Bank spółdzielczy.
-----
.
-----
 
-----
PROT.
-----
Złota 2006.
-----
Razem bezpieczniej.
-----
BIP.
-----
-----

-----

-----

-----

-----

-----
Zamknij plakat
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.