strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Referatu Budżetu i Finansów
Rynek 18, 36-020 Tyczyn
tel. (17) 221 93 10, 221 92 11

pok. nr 32 - księgowość budżetowa, tel. w. 32
pok. nr 34 - podatek rolny i opłaty, tel. w. 34
pok. nr 37 - podatek od środków transportowych, tel. w. 37
pok. nr 38 - kasa, tel. w. 38

czynna:

od poniedziałku do piątku od 800 do 1230 i od 1300 do 1500

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

wtorek - czwartek od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

skarbnik gminy: mgr inż. Barbara Matuła, pok. nr 33, tel. w. 33

 


Do zadań Referatu Budżetu i Finansów należy w szczególności:
1) dekretowanie oraz księgowanie dochodów i wydatków jednostki,
2) prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa następujących urządzeń księgowych, syntetycznych i analitycznych:
a) kart wydatków i kosztów w układzie klasyfikacji budżetowej,
b) kart lub rejestrów dochodów budżetowych według poszczególnych źródeł dochodów,
c) ewidencji analitycznej prowadzonych przez Gminę inwestycji,
3) ewidencja planów dochodów i wydatków budżetowych oraz jego zmian,
4) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych o dochodach i wydatkach,
5) sporządzanie sprawozdań z wykorzystania środków na finansowanie administracji rządowej oraz innych dotacji celowych,
6) sporządzanie bilansu jednostki oraz bilansu zbiorczego i skonsolidowanego,
7) prowadzenie ewidencji rozliczeń oraz windykacji wieczystego użytkowania mienia gminnego,
8) prowadzenie ewidencji należności i zobowiązań według dłużników i wierzycieli,
9) sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym i przygotowanie ich do księgowania,
10) sporządzanie przelewów,
11) księgowanie dochodów i wydatków budżetu Gminy,
12) sporządzanie bilansu Gminy,
13) sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych o należnościach i zobowiązaniach,
14) czuwanie nad terminowymi spłatami rat kredytów i pożyczek,
15) prowadzenie ksiąg inwentarzowych środków trwałych Urzędu oraz ksiąg dla środków trwałych według miejsca użytkowania i osób materialnie odpowiedzialnych,
16) sporządzanie list płac pracowników Urzędu,
17) wyliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych i macierzyńskich dla pracowników,
18) sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i raportów miesięcznych dla osób ubezpieczonych,
19) sporządzanie dla Urzędu Skarbowego miesięcznych deklaracji zaliczki na podatek dochodowy oraz rocznych informacji o uzyskanych dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych,
20) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu,
21) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań do GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
22) sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
23) prowadzenie rejestru umów zleceń, zgłaszanie i wyrejestrowywanie zleceniobiorców do ZUS oraz prowadzenie kart przychodów zleceniobiorców,
24) rozliczanie refundacji przez Powiatowy Urzędu Pracy pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych,
25) prowadzenie ksiąg gospodarczych dla wymiaru i poboru należności pieniężnych, a to: kart gospodarstw, kart nieruchomości, ewidencji nieruchomości gruntowych i budynków na terenie miasta, ewidencji środków transportowych,
26) zbieranie materiałów informacyjnych potrzebnych do ustalenia obowiązku podatkowego, w zakresie podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, opłaty targowej i podatku od środków transportowych,
27) naliczenie wymiaru poszczególnych należności w księgach gospodarczych oraz sporządzenie nakazów płatniczych i rejestrów wymiarowych,
28) rozpatrywanie odwołań od decyzji ustalających wysokość podatków i opłat w ramach posiadanych kompetencji względnie przekazywanie ich do rozpatrzenia przez organ odwoławczy,
29) załatwianie podań w sprawach umorzeń, ulg i zwolnień w zakresie zobowiązań podatkowych,
30) wszczynanie postępowania egzekucyjnego w stosunku do osób posiadających zaległości, z tytułu podatków i opłat (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych),
31) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym,
32) rozliczanie sołtysów z zainkasowanej gotówki podatku rolnego i od nieruchomości,
33) prowadzenie ewidencji podatku VAT,
34) odliczanie podatku naliczonego,
35) sporządzanie deklaracji VAT,
36) przyjmowanie wpłat,
37) dokonywanie wypłat,
38) prowadzenie ewidencji wpływów i wypłat w postaci raportów kasowych,
39) pobieranie opłat skarbowych,
40) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania: zamawianie, ewidencja i rozliczanie,
41) ewidencja i rozliczanie dobrowolnych wpłat gromadzonych na ważne dla lokalnej społeczności cele publiczne.
2. W referacie działają następujące stanowiska:
1) stanowiska pracy do spraw księgowości budżetowej,
2) stanowiska pracy do spraw podatków i opłat,
3) stanowisko do spraw obsługi kasy Urzędu. 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p listopad 2022 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.