strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Rynek 18, 36-020 Tyczyn
tel. (17) 221 93 10, 221 92 11

pok. nr 21 - Sekretariat Urzędu, tel. w. 61

pok. nr 23 - Biuro Rady Miejskiej, tel. w. 23
pok. nr 24 - wydawnictwa lokalne, sport i ochrona zdrowia, tel. w. 24

pok. nr 25 - organizacje pozarządowe, promocja gminy, tel. w. 25
pok. nr 29 - sprawy informatyczne i Informacja Pubiczna, tel. w. 29
pok. nr 31 - ewidencja ludności, tel. w. 31

pok. nr 39 - kadry, dowody osobiste, sprawy wojskowe, tel. w. 39

godziny urzędowania:

poniedziałek od 730 do 1700

wtorek - czwartek od 730 do 1530

piątek od 730 do 1400

sekretarz gminy: mgr inż. Jadwiga Kłos, pok. nr 22, tel. w. 52

 

 

Do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy w szczególności:
1. Zapewnienie obsługi organizacyjnej Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz Urzędu w tym:
1) przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
2) prowadzenie ewidencji korespondencji,
3) prowadzenie centralnego rejestru skarg, wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu,
4) przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i Skarbnikiem bądź kierowanie ich do właściwych referatów, bądź pracowników,
5) przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań – w tym protokołowanie – spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika,
6) prenumerata czasopism i dzienników urzędowych,
7) zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Urzędu jako pracodawcy,
8) nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
9) prowadzenie archiwum zakładowego,
10) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach utrzymywanych przez Urząd,
11) zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie w tym materiały biurowe i kancelaryjne, prowadzenie zamówień publicznych w tym zakresie,
12) prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych oraz gospodarka drukami i formularzami,
13) zapewnienie obsługi administracyjnej Rady i jej Komisji w tym między innymi:
a) przygotowanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej Komisji;
b) przekazywanie za pośrednictwem sekretariatu korespondencji do i od Rady, jej Komisji oraz poszczególnych radnych;
c) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej Komisji;
d) protokołowanie Sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań;
e) prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Rady i jej Komisji;
f) prowadzenie rejestru wniosków i zapytań składanych przez radnych;
g) organizowanie szkoleń radnych i członków Komisji nie będących radnymi;
h) koordynowanie i obsługa techniczna wyborów ogólnokrajowych, lokalnych, referendów i konsultacji społecznych,
14) ewidencja ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
15) prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
16) prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju w tym między innymi:
a) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny;
b) współdziałanie z organami wojskowymi;
c) administracja rezerw osobowych, w tym prowadzenie kwalifikacji wojskowej;
d) tworzenie formacji obrony cywilnej;
e) nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
17) koordynowanie prac związanych z komputeryzacją Urzędu,
18) inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania,
19) bieżąca naprawa i obsługa sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie,
20) wykonywanie zadań administratora systemów informatycznych, w tym współdziałanie przy tworzeniu Polityki Bezpieczeństwa oraz opracowywanie Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
21) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu,
22) prowadzenie strony internetowej Gminy,
23) wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Urzędu,
24) administrowanie siecią informatyczną Urzędu, w tym zapewnienie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych,
25) zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej Urzędu,
26) zapewnienie właściwej informacji wizualnej w Urzędzie,
27) prowadzenie spraw z zakresu promocji Gminy,
28) prowadzenie spraw z zakresu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi,
29) prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników samorządowych oraz akt osobowych tych pracowników,
30) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
31) prowadzenie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu,
32) przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
33) ewidencja czasu pracy pracowników samorządowych,
34) prowadzenie prac związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
35) kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych dla pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,
36) wykonywanie prac związanych z wydawaniem miesięcznika „Głos Tyczyna” w zakresie druku i kolportażu,
37) wykonywanie zadań Gminy w zakresie ochrony zdrowia,
38) gospodarowanie zasobem archiwum Urzędu: udostępnianie dokumentów, opisywanie, brakowanie oraz przekazywanie akt do archiwum Urzędu i Archiwum Państwowego.
2. W Referacie działają następujące stanowiska:
1) do spraw obsługi sekretariatu Urzędu,
2) do spraw kadr i dokumentów tożsamości,
3) do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, OC i OSP,
4) do spraw obsługi Rady i jej organów,
5) do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi,
6) do spraw wydawnictw i ochrony zdrowia,
7) archiwista,
8) informatyk – administrator sieci i systemów komputerowych,
9) do spraw administrowania BIP oraz stroną internetową Urzędu,
10) dwa stanowiska pracy sprzątaczek,
11) goniec.

 

atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.