strona główna mapa kontakt /
a
a
a
/ Skróty Kontrast
biuletyn
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021

W związku z publikacją w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego ROZPORZĄDZENIA NR 23/2021 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 1 lipca 2021 r.  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa podkarpackiego w 2021 r.  oraz powołania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, a także ustalenia ich siedzib i terytorialnego zasięgu działania,

Burmistrz Tyczyna informuje, że dla Mieszkańców Miasta i Gminy Tyczyn objętych kwalifikacją wojskową w roku 2021r. określono:

1. Powiatową Komisję Lekarską Nr 2 w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie w budynku Osiedlowego Domu Kultury przy ul Kochanowskiego 29;

2. Terminy stawiennictwa osób podlegających wezwaniu do kwalifikacji wojskowej:

- mężczyźni: 19-20 oraz 23-25 sierpnia 2021r.;

- kobiety: 22 października 2021r.


 
 1. W roku 2021 kwalifikacja wojskowa dla powiatu rzeszowskiego będzie organizowana na podstawie:
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021r.
  • Wytycznych Wojewody Podkarpackiego z dnia 02 lutego 2021r. w sprawie realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w 2021 roku,
W TERMINIE: od 9 sierpnia do 19 listopada 2021 r.
 
 1. Do stawienia się do KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2021 r. wzywani będą w szczególności:
 • Mężczyźni urodzeni w roku 2002 (tzw. rocznik podstawowy)
 
 1. Do kwalifikacji wojskowej należy zgłosić się z następującymi dokumentami:
OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokument  potwierdzający  przyczyny  niestawienia  się  do  kwalifikacji  wojskowej,  jeśli  stawienie  się  do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
 • dokumentację medyczną, (jeżeli takowa istnieje);
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
 • dokumenty   potwierdzające   poziom   wykształcenia   lub   pobieranie   nauki   oraz   posiadane   kwalifikacje zawodowe (m.in. świadectwo ukończenia szkoły, zawiadomienie ze szkoły o pobieraniu nauki).
 
 1. Szczegółowe  informacje  dotyczące  grup  osób,  które  podlegają  obowiązkowi  stawienia  się  do  kwalifikacji wojskowej w 2021 roku.
Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:
 1. mężczyzn urodzonych w roku 2002;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1997 — 2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 2000- 2001, które:
  1. zostały  uznane  przez  powiatowe  komisje  lekarskie,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  za  czasowo  niezdolne  do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  2. zostały  uznane  przez  powiatowe  komisje  lekarskie,  ze  względu  na  stan  zdrowia,  za  czasowo  niezdolne  do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły w  trybie  art.  28  ust.  4  i  4b  ustawy  z  dnia  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony Rzeczypospolitej   Polskiej,   wniosek   o   zmianę   kategorii   zdolności   do   czynnej   służby   wojskowej   przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 4. kobiety  urodzone  w  latach  1997  —  2002,  posiadające  kwalifikacje  przydatne  do  czynnej  służby  wojskowej oraz  kobiety  pobierające  naukę  w  celu  uzyskania  tych  kwalifikacji,  które  w  roku  szkolnym  lub  akademickim2020/2021 kończą naukę w  szkołach  lub  uczelniach  medycznych  i  weterynaryjnych  oraz  na  kierunkach  psychologicznych,  albo  będące studentkami  lub  absolwentkami  tych  szkół  lub  kierunków,  o  których  mowa  w  §  2  rozporządzenia  rady ministrów  z  dnia  28  kwietnia  2017  r.  w  sprawie  wskazania  grup  kobiet  poddawanych  obowiązkowi  stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 5. osoby,  które  ukończyły  18  lat  życia  i  zgłosiły  się  ochotniczo  do  pełnienia  służby  wojskowej,  jeżeli  nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej otrzymają stosowne wezwania z Urzędu Gminy w Tyczynie w sprawie stawiennictwa do Powiatowej Komisji Lekarskiej z wyznaczonym miejscem, terminem oraz godziną.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej osób do tego zobowiązanych, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informować będą rozplakatowane obwieszczenia Wojewody.
Osoba,  która  z  ważnych  przyczyn  nie  może  stawić  się  do  kwalifikacji  wojskowej  w  wyznaczonym  terminie  i  miejscu,  powinna  zgłosić  ten  fakt  do  Burmistrza   Tyczyna (organu administracji właściwego  ze  względu  na  miejsce  pobytu  stałego  lub  pobytu  czasowego  trwającego  ponad  trzy  miesiące),  który  wyznaczy  jej  inny termin stawiennictwa.
Osoby, które do dnia 31 grudnia 2021 r. ukończą 24 lata życia i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej (będąc do tego zobowiązane), mają obowiązek zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu wynikającym z obwieszczenia wojewody. Po upływie ww. terminu są zobowiązane do zgłoszenia się do wojskowej komendy uzupełnień właściwej ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkiwania) lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące - w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny do ukończenia sześćdziesięciu lat życia.
 1. Kwalifikacja wojskowa na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Rzeszowie jest przeprowadzana na terenie 2 powiatów (rzeszowski i łańcucki) oraz Miasta Rzeszowa.  Dla powiatu rzeszowskiego powołuje się Powiatową Komisję Lekarską w Rzeszowie.
 
 1. Informacje w zakresie powołania Powiatowej Komisji Lekarskiej w Rzeszowie oraz terminach i miejscu jej pracy, zostaną ogłoszone niezwłocznie po opublikowaniu Obwieszczenia Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie.
 
 1. Szczegółowe informacje w zakresie kwalifikacji wojskowej 2021 można uzyskać w Urzędzie Gminy, od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 12.30, pod nr telefonu 17 230 49 30.
 
 
 
atrakcje / zabytki
kalendarz
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc p kwiecień 2023 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc n
p w ś c p s n
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930 
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.